SveLog Kärlkomprimator krossar stora mängder glasflaskor och reducerar därmed volymen på flaskorna med upp till 70-80%. Det krossade glaset samlas i ett 1100 liters kärl.

SveLog Kärlkomprimator innehåller en stålvals (rotorn) som krossar glasflaskorna på ett effektiv sätt.

Mycket lättarbetad hantering:

  • Med kärlvändare hissas kärlet upp och flaskorna töms ner i komprimatorn.
  • Kan lastas kontinuerligt utan avbrott.
  • Mycket tyst gång.
  • Kärlen töms med baktömmande bil som alla åkerier i branschen använder.
  • Kärlet är i metall och förstärkt för att klara trycket från komprimeringen.

Det krossade glaset hamnar i kärlet och för tömning rullas kärlet ut mot den baktömmande bilen.

Rulla in det tomma kärlet in i kärlkomprimatorn. Därefter är kärlkomprimatorn klar för ytterligare glasflaskor.

SveLog Glaskross för stora mängder

Principskiss för tömning glasflaskor från mindre kärl 140 – 370 liters standardkärl, via SveLog Kärltömmare ner i SveLog Kärlkomprimator.

SveLog Kärlvändare

SveLog Kärlvändare för upp till 370 liters standardkärl.

SveLog Kärlkomprimator

SveLog Kärlkomprimator för upp till 1100 liters kärl för baktömmande bil. 

För mer info, maila till SveLogStoraGlaskross@svelog.se